Knutskoppen

Knutskoppen (heimste-  og indste, omlag 1100 moh.).  I tillegg ei lita tjørn vest for det heimste vatnet, der ein også kan få fisk. Bratt stigning opp frå Steindalen ved Knutskoppelva. Gammal sti aust for elva som ein kan følgje. For å nå inn til indste Knutskoppen må ein gå opp i fjellsida nord for vatnet. Det er naturleg at dette er beste passasjen for å nå inn til indste Knutskoppen frå vest-sida. Vatna er også tilgjengelege ved å ta av mot vest frå stien mellom fremste vatnet i Vesle-Langdalen og Bjørnebottvatnet.

Det er god kvalitet på fisken i Knutskoppen, siste utsetting i 2003.