Krynkelvatnet

Krynkelvatnet, omlag 1200 moh er det største vatnet i Norddal statsalmenning, og her finn ein også den største øya i Norddal kommune; Hindenburg. Øya  og bakgrunnen for namnet til øya er omtalt fleire stader, m.a. i John Fylling si bok om "Tafjordfjella". Øya vart for første gong (så vidt ein kjenner til), inntatt  av menneske i 2012. (på sommarstid). Fleire fine fiskeplassar langs med vatnet. Siste utsetting av fisk var i 2006.

I særs harde vintrar har det blitt kort sommarsesong ved Krynkelvatnet, ikkje uvanleg at vatnet har vore islagt til langt ut i august.