Fremste Glupen

Fremste Glupen (952 moh) ligg i dalføret mellom Djupdalen og Krynkelvatnet. Det er ei svært bratt og smal stigning opp til vatnet om ein tek seg fram dit frå Grønning via Djupdalen. Norddal Fjellstyre sett ut fisk i fremste Glupen i 2001.