Bjørnebottvatnet

Bjørnebottvatnet (1150moh), ligg nordvest for Hånådalsreset, omlag midt mellom øvste-Stølen og Vakkerstøylen. Tilkomst til vatnet via vesle-Langdalen frå Øvstestølen, eller opp Steindalen via Knuts-koppen. Norddal Fjellstyre har sett ut fisk i dei fleste vatna tilhøyrande Norddal statsalmenning gjennom ei årrekke. Siste utsetting  i Bjørnebottvatnet var i 2015.