Isglupane

Isglupane, 1126 og 1247moh ligg nord for Langfjelldalen. Alternativ for tilkomst til vatna er å følgje Langfjelldalen til elva som kjem ned frå vatna (Isglupelva), for deretter å ta fatt på stigning langsmed elva. Her er delvis sti som ein kan følgje eit stykke på veg. Fine fiskeplassar langsmed vatna.

Fisken i vatna er av god kvalitet, siste utsett var gjort i 2003.