Kulevatnet

Kulevatnet, 1150 moh. Tilkomst frå Langfjelldalen på fleire stader, eller ein passerar vidare frå høgda mot aust frå Isglupane. Gode tilhøve for fiske. Siste utsetting av fisk i 2015.