Skjerveløypet

Vatnet ligg omlag 1235moh, på sti nordvest for Reindalsseter i retning Tafjordsætra. Det vart sett ut fisk i dette vatnet i 2006.