Djupdalsvatnet

Djupdalsvatnet, 1164moh.  Ligg nær stien mellom Reindalsseter og Tafjordsætra.

Det var utsett fisk i dette vatnet i 2006.