Sylkoppvatnet

Sylkoppvatnet, omlag 1100moh, Tilkomst frå Steindalen, sti på nordsida av elva. Terrengert består hovudsakeleg av ur på nordsida av vatnet. Siste utsetting av fisk i 1994 og 2013.