Tildeling av reinsløyve 2013 - open trekking

Det blir open trekking for tildeling av reinsløyve i Norddal statsallmenning på rådhuset, tysdag 28.05.2013 kl. 20.00.