Tildeling av reinsløyver 2017

Styret hadde trekning av reinsløyver for 2017 onsdag 7. juni. Det var totalt 13 løyver til fordeling.

Fritt:

Gunnar Hjelle, Rune Omenås, Lars Ivar Ytterdal og Arne Sandnes.

Simle/40kg:

Jan Kåre Eide, Øyvind Reiten, Håkon Myklebust og Ragnar Lødøen.

Kalv:

Reidar Kammen, Per Magnus Berdal, Roy Mek, Øyvind Hoel og Frode Rønneberg

 

Reservar etter rekkefølge:

Jarle Hauge, Stian Høyhjelle, Jon Inge Smoge, Rune Waldal, Bjørn Inge Ruset, Geir Sylte, Martinus Rønneberg, Bjørn Helge Rønneberg, Ove Vegard Selboskar, Torkjell Rønneberg

 

Dersom nokon vel å ikkje ta ved tildelt løyve, kan dei gi beskjed til Ove Vegard Selboskar om dette. Giro for løyva vil bli tilsendt per post med betalingsfrist 25.06.17. Kopi av betalt jegeravgift og reinsløyve må Leverast til Ove Vegard før reinsløyvet vert delt ut.