Om fjellstyret

Norddal Fjellstyre i Fjord kommune er lokal forvaltar av området tilhøyrande Norddal statsallmenning.

 

 Norddal Fjellstyre 2020-2024:

Fridjon Døving -leiar

- Ove Vegard Selboskar - nestleiar, kasserar og representant for Valldal Villreinområde

- Øyvor Grue Bærdal- sekretær

- Tone Grønningsæter- ansvarleg for heimeside, representant i Fagleg Rådgjevande utval for Reinheimen

- Johan Arnt Overøye- styremedlem